Cílem povinného očkování je zabránit těžkým projevům infekčních onemocnění s trvalým postižením, vyloučit úmrtí z infekcí, jejich šíření a vzniku epidemií, vůči kterým existují očkovací látky. Povinné očkování se provádí podle tzv. očkovacího kalendáře, což je schéma očkování, které určuje, kdy a kolikrát se konkrétní očkovací látka podává. Přehled povinného očkování dětí zařazeného do očkovacího kalendáře je uveden v tabulce. Kalendář je velmi důležitý pro dosažení plošného proočkování celé populace a je regulován vyhláškou č. 439/2000 Sb. ze dne 21. ledna 2004.

K očkování proti všem čtyřem infekčním chorobám (záškrt, tetanus, dávivý kašel a hemofilové nákazy typu b) se používá tradiční čtyřsložková vakcína, která obsahuje inaktivované neboli usmrcené bakterie dávivého kašle a bílkovinné vakcinační složky proti záškrtu, tetanu a hemofilovým nákazám typu b. Úplná ochrana proti všem čtyřem bakteriálním nákazám je dosažena podáním tří základních dávek v intervalu 1-2 měsíců. Nejlépe je zahájit toto očkování po zhojení jizvičky po očkování proti TBC, ne však dříve než po 12 týdnech. Čtvrtá dávka, která se podává dětem ve věku 18 až 20 měsíců, zajistí ochranu u více než 95 % dětí. V České republice byla zavedena do očkovacího kalendáře i pátá dávka (bez hemofilové vakcinační složky) podávaná dětem ve věku 5 let, která slouží především pro opětovnou aktivaci imunitního systému a již dosažené ochrany proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu. Tato dávka posiluje „paměť“ imunitní odpovědi. Posilující očkování proti tetanu se provádí protitetanovou vakcínou ve 14. roce a pak každých 10-15 let. V posledních letech jsou u nás k dispozici i vícesložkové vakcíny, které navíc obsahují vakcinační složku proti virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně. Kromě toho tyto vakcíny obsahují tzv. acelulární vakcínu proti dávivému kašli, která vyvolává méně nežádoucích účinků. Všechny vakcíny s acelulární (nebuněčnou) složkou proti dávivému kašli jsou vhodné a jediné možné pro děti s neurologickým onemocněním, pro které jsou i hrazeny státem. Všem ostatním dětem musí tento typ vakcín zakoupit jejich rodiče.

Očkování proti:

  • Dětská obrna
  • Černý kašel
  • Infekce způsobená Haemophilus influenzae typu B
  • Příušnice (parotitida)
  • Spalničky (morbilli)
  • Tetanus
  • Zarděnky (rubeola)
  • Záškrt (diftérie)
  • Žloutenka typu B

04.01.2017 / 04:44:00