sona

MUDr. Soňa Tučková

 
Praktický lékař pro děti a dorost

Dětská lékařka MUDr. Soňa Tučková vystudovala Lékařskou fakultu University J. E. Purkyně v Brně, studijní obor dětské lékařství v roce 1985.
Už za studia absolvovala praxi především v brněnské dětské nemocnici a připravovala se tak na péči o děti, diagnostiku dětských nemocí a komunikaci s dětmi a jejich rodiči.
Po absolvování studia v Brně nastoupila na dětské oddělení Nemocnice v Novém Jičíně, atestaci z dětského lékařství složila v r. 1990. Od roku 1991 pracuje na dětském středisku v Příboře, provozuje soukromou praxi praktické lékařky pro děti a dorost. Kromě pracovních povinností v ordinaci několikrát do měsíce vykonává dětskou pohotovostní službu v Nemocnici v Novém Jičíně.
Od roku 2010 převzala ordinaci pro děti a dorost na poliklinice v Kopřivnici.