Zdravotní výkony pro nepojištěné klienty

 • Vstupní komplexní vyšetření/preventivní prohlídka se zápisem:
  • novorozence 1000,- Kč
  • dítěte do 6let 800,- Kč
  • dítěte nad 6let 600,- Kč
 • Cílené vyšetření nemocného dítěte 350,-Kč
 • Odběr krve 100,- Kč
 • Aplikace injekce 100,- Kč + cena léku
 • Aplikace očkování injekčně (+ zápis) 200,- Kč
 • Provedení vyšetření CRP 200,- Kč
 • Rychlé vyšetření výtěru z krku 200,- Kč
 • Vyšetření moče chemicky 50,- Kč